MENU

Algemene voorwaarden

 • Foto’s gemaakt door Annelies Siersack Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website en sociale media. Gelieve de fotograaf op de hoogte te brengen indien u dit niet wenst.
 • Foto’s posten op social media mag mits naamsvermelding van de fotograaf.

 • De foto’s worden geleverd in jpg formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking van een fotoreportage (het moment waarop een datum en tijd voor een fotoreportage wordt vastgelegd), blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 • Het herroepingsrecht is uitgesloten bij digitale producten die via de website zijn aangekocht.

 • Het herroepingsrecht is uitgesloten bij niet-digitale producten die via de website zijn aangekocht aangezien dit producten op maat zijn.

 • Het herroepingsrecht is uitgesloten bij een bestelling van een dienst die al (gedeeltelijk) is uitgevoerd.
 • De portretreportage kan verplaatst worden door de fotograaf in geval van slecht weer, de fotograaf zoekt dan een nieuwe datum die voor beide partijen werkt. In geval van ziekte kan de sessie door beide partijen verplaatst worden, binnen de 12 maanden na datum van de initiële afspraak.
 • Een fotoreportage op locatie is op eigen risico. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt tijdens of voortvloeiend uit de fotoshoot.
 • Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, onder andere van de duur van de reportage. Het aantal foto’s vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto’s dat de klant ontvangt.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden.
 • Foto’s van portretsessies worden standaard afgeleverd in kleur. Extra zwart-wit omzettingen van geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 • Foto’s die enkel afgeleverd worden in zwart-wit kunnen niet terug worden omgezet naar kleur. Dit maakt tevens onderdeel uit van de artistieke vrijheid van de fotograaf.
 • De galerij met foto’s wordt pas gedeeld nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen deze enkel nog verkregen worden mits een toeslag (30 euro + 10% van het factuurbedrag boven 150 euro).
 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan. Dit geldt eveneens als de fotograaf in gevaarlijke/ongezonde situaties zou terechtkomen tijdens de fotosessie.

 • Om de ecologische voetafdruk en de verzendkosten te beperken worden mini albums om de 2 à 3 maand besteld. Afhankelijk van wanneer jullie de keuze doorgeven kan het dus zijn dat dat je 3 maand moet wachten op het resultaat.

 • Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert.
 • Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit de opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 • Het fotografisch werk van Annelies Siersack Fotografie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Deze foto’s mogen in geen geval bewerkt worden en zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf.
 • Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.
 • Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon (m.a.w. je legt de fotoreportage binnen het jaar na afgifte van de cadeaubon vast). Cadeaubonnen worden per post verstuurd of kunnen afgehaald worden op afspraak.
 • Annelies Siersack Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 • Bij verzending van bestellingen per post is Annelies Siersack Fotografie niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
CLOSE